Browsing Tag

sanju movie release today

ଆଜି ରିଲିଜ ହେଲା ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ସଞ୍ଜୁ

ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଆଜି ରିଲିଜ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ସଞ୍ଜୁ। ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ରଣବୀର କପୁର। ପାଖାପାଖି ଚାରି ହଜାର ସ୍କ୍ରିନରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂକୁ ଦେଖି…