Browsing Tag

Swamp Wallaby

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ! ଏପରି ଏକ ଜୀବ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ରହିଥାଏ ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରତି ୩୦ ଦିନରେ କରିଥାଏ ପିଲା ଜନ୍ମ

ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏପରି ଜୀବ ରହିଛି ଯିଏକି ସାରାଜୀବନ ଗର୍ଭବତୀ ରହିଥାଏ । ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଲେ ଏହି ପଶୁଟି ଏକ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୁଣିଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ…