Browsing Tag

tamarind face pack

ତ୍ୱଚାକୁ ଦାଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଫେସ୍‌ପ୍ୟାକ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ବିଧି

ତେନ୍ତୁଳିର ବ୍ୟବହାର ଖାସ୍‌ କରି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷରେ କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ତ୍ୱଚାରେ ମଧ୍ୟ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ୍ୱଚାର ଦାଗ, ଶୁଷ୍କପଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ଏହା…